Coronavirus

Information med anledning av det nya coronaviruset corvid-19

Vi vill i det läge som pågår i världen och i Sverige uppmana till att inte gripas av fruktan och oro, utan istället att agera ansvarsfullt utifrån de råd och uppmaningar som ges av Folkhälsomyndigheten.
Det är viktigt att vi visar särskild hänsyn till alla de som i vår gemenskap tillhör någon av riskgrupperna för att riskera allvarlig sjukdom.
Detta vill vi göra genom att vi alla håller oss uppdaterade och följer Folkhälsomyndighetens råd för hur man skyddar sig själv och andra mot smitta (https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/)

Följande vill vi särskilt be alla att följa i samband med de samlingar vi har framöver:
– God handhygien
– Undvik kroppskontakt
– Kom bara om du är helt frisk och inte befinner dig i riskgrupp eller är över 70 år.

I nuläget kommer vårt barn- och ungdomsarbete att fortsätta, men vi följer folkhälsomyndighetens och SAU:s riktlinjer samt uppdaterar om något skulle ändras.

Gudstjänsterna är inställda 22/3, 29/3 och 5/4 och istället samlas vi på söndagarna kl. 10 till bön och samtal. Alla som är under 70 år och friska är välkomna. Då ber vi för läget som är och samtalar om hur vi kan vara Jesu händer och fötter i den rådande situationen.

I den situation som är får vi be om helande och hopp till vår värld, och om Guds ljus och omsorg till den som känner sig orolig och rädd.

Allt gott
Styrelsen,
genom Rut