Vad tror vi?

Vi som församling, liksom det samfund vi tillhör, har inga fastställda bekännelseskrifter där vår tro finns formulerad på pränt. Vårt rättesnöre i lära och liv vill vi skall vara Bibeln (Gamla och Nya Testamentet).Vi tror att hela Bibeln (Gamla och Nya testamentet) är Guds ord förmedlat genom människor som på ett särskilt sätt var ledda av Guds Ande. Genom sin Ande har Gud lett hela processen, men varje författare har satt sin personliga prägel på de olika böckerna och skrivit utifrån den tid, de bilder och referensramar de kände. Allt i Bibeln är både gudomligt och mänskligt.

Vi tror på hela Bibeln som Guds omistliga ord, men att GT innehåller den förberedande frälsningshistorien och NT den slutliga frälsningshistorien och löftenas uppfyllelse i Kristus. GT måste därför ses i ljuset av NT. Hela Bibeln är Guds ord som måste tolkas och förstås utifrån sitt eget vittnesbörd, det sammanhang i vilket ett ord står, den tid och kultur i vilka böckerna skrevs. Bibelns främsta syfte är att visa oss vägen till frälsning.
Vi tror att Bibeln, Guds ord, är den yttersta auktoriteten för lärouppfattningar och etik.

Vi finns i en tradition med betoning på personlig omvändelse, tro och bekännelse av Jesus Kristus som Herre och frälsare.

Varje medlem är fri att under Andens ledning läsa och tolka Bibeln. I vår gemenskap pågår en ständig process där vi gemensamt söker förstå vad Bibelns budskap innebär för oss som lever idag.

Vi ansluter oss till de kristna trosbekännelser som ofta kallas ”Den apostoliska trosbekännelsen” och den ”Nicenska trosbekännelsen” som använts genom historien, och används idag av många kristna kyrkor världen över.

För att bli medlem i församlingen gäller följande:

– Man ska vara döpt, antingen som barn eller vuxen. (Båda dopsätten praktiseras i respekt för varandras uppfattningar och i tron att Gud är stor nog att omfamna oss alla)

– En bekännelse av Jesus Kristus som sin personlige frälsare och Herre.

Lämna ett svar