Under 1900-talet flyttade många från landsbygden in till städerna där de nya jobben fanns inom t.ex. industrin. Många ungdomar kom också efterhand in till stan för att studera, många läste t.ex. in sin realexamen. Naturligtvis skedde samma sak i våra trakter. Många lämnade landsbygden runt Vetlanda och flyttade till stan när man fick arbete inom den framväxande industrin, t.ex. tändsticksfabriken, allmänt kallad ”Stickan”. Många ungdomar blev ”inneboende” hos familjer i stan då man studerade på Whitalaskolan. Många av de som kom inflyttande hade rötter i församlingar och missionsföreningar på landsbygden och sökte efter nya andliga hem. En del av dem hade sin bakgrund i församlingar som tillhörde Svenska Alliansmissionen. För att ge dessa vänner möjlighet till en gemenskap där de kände sig hemma och för att möta studerande ungdomars behov av mötesplatser och gemenskap och naturligtvis också för att presentera evangeliet för fler startade Svenska Alliansmissionen ett arbete i Vetlanda 1954.

Pastor Karl-Erik Andersson startade tillsammans med frivilliga medarbetare ett s.k. ”Ungdomshem” på Kyrkogatan 20. ”Ungdomshemmet” blev snabbt en populär mötesplats för ungdomar med café, gemenskap, möten och andra aktiviteter. Man startade ungdomsgrupper, söndagsskola och ganska snart också scoutverksamhet.

1956 bildades så Vetlanda Alliansförsamling. Församlingen använde Ungdomshemmet som mötesplats. Efterhand växte arbetet och man blev allt mer trångbodda. År 1981 blev en milstolpe i församlingens historia då den nuvarande Allianskyrkan stod färdig och blev församlingens hemvist.

Församlingen är ansluten till samfundet Svenska Alliansmissionen.

Idag har församlingen drygt 200 medlemmar i varierande åldrar. Vi har en omfattande verksamhet för gammal som ung som du kan läsa mer om här på vår hemsida.

Just nu!

11 november, 2019
 • Däckbyte UV
  18:00 - 21:00


12 november, 2019
 • Popcorn övning
  17:15 - 18:00

  Plats: Allianskyrkan


 • UV-Scout & Mini-UV
  18:15 - 19:30


13 november, 2019
 • Bön för alla
  19:00 - 20:00


14 november, 2019
 • Konfa i Pingstkyrkan
  16:00 - 18:00


15 november, 2019
 • Tonår
  19:00 - 23:30


16 november, 2019
 • Missionsauktion
  00:00 - 23:59


  Ulf Andersson leder auktionen
  servering med lotteri försälj. 16.00-17.00
  17.00 Auktion börjar

17 november, 2019
 • Söndagsskola
  10:00 - 11:00


  Genomgång julmusikal

 • Gudstjänst
  10:00 - 12:00


  Predikan: Rut Rydberg. Organist: Cicci. Sång: Stefan, Helena och Cicci. Mötesledare: Thomas Bergdal. Omsorgsgrupp: 7. Dataansvarig: Robert . Ljudtekniker: Jörgen

 • Församlingsforum i Alliansgården
  11:00 - 12:30


  Församlingsforum i samband med kyrkfikat.
  "Hur viktig är församlingen för oss"
  Samtal och bön under ledning av Stefan Elg

 • Adventskören över
  12:30 - 13:30