Välkommen att sjunga i Barnkören ”Popcorn”!

Vi följer Folkhälsomyndighetens och SAU:s råd och rekommendationer och uppmanar alla som inte är helt friska att stanna hemma. 

För dig som fyller fem år eller mer i år finns möjligheten att sjunga i barnkör.

Vi vill vara en barnkör med mycket glädje där alla får vara med som man är och att alla känner att de duger. Visst vill vi att det ska låta bra, men glädjen och gemenskapen är mycket viktigare än att alla toner blir rätt.

Förutom att sjunga på gudstjänster och andra arrangemang brukar vi åka på ett barnkörläger varje vår.

Vi tycker det är jättekul att just DITT barn vill vara med och sjunga med oss!

Vi övar varannan tisdag, jämna veckor, mellan kl 17.15-18.00

Vi börjar vårterminen 2020 tisdagen den 21 januariProgram våren 2020 

PopCorn VT20 v2

Obs! Barnkörlägret 28-29/3 och Lions vårmarknad 25/4 är inställda pga. Covid-19. Vi återkommer med info om ev. nya datum.

Övrig information

Infolapp om Allianskyrkans barn och ungdomsgrupper VT20 Medlemsavgift

Vi tar ut en medlemsavgift på 60 kr per deltagare/år. Den som betalt medlemsavgiften får del av en försäkring som gäller våra medlemmar under våra aktiviteter. Medlemsavgiften betalas in i början av vårterminen på Vetlanda Alliansförsamlings bankgiro: 494-9418, glöm ej märka betalningen med deltagarens namn. Läs mer här!


Julframträdande på Vetlanda torg 22 december 2018.


Barnkörsläger med ca 100 barn och ledare i Vetlanda Allianskyrka 17-18 mars 2018.


Vill du veta mer så ta gärna kontakt med oss!

Sara Svahn
070 – 46 02 982
sara.swahn@gmail.com

Caroline Gunnarsson
076- 807 04 56
carolinegunnarsson71@gmail.com

Lämna ett svar