Vetlanda SAU

I Allianskyrkan bedrivs en ganska omfattande barn- och ungdomsverksamhet. Vi vill vara med och ge barn- och ungdomar bra fritidsaktiviteter där alla kan och får vara med på sina villkor.

Vi vill att alla ska känna sig välkomna! Vi vill också vara tydliga med att vi bygger denna verksamhet på kristen grund. Det innebär t.ex. att våra scouter, utöver de aktiviteter som finns inom all scouting med knopar, naturliv, sjukvårdskunskaper etc. också har bibelstudier och lär sig en del om kristen tro.

Det innebär att sångerna i barnkören oftast har texter med ett innehåll som är tydligt präglat av kristen tro. Vi vill också vara öppna med vår önskan att alla människor, naturligtvis också de som finns med i våra olika grupper, ska finna en personlig tro på Jesus Kristus.

Medlemsavgift

Vi tar ut en medlemsavgift på 60 kr per deltagare/år. Den som betalt medlemsavgiften får del av en försäkring som gäller våra medlemmar under våra aktiviteter. Medlemsavgiften betalas in i början av vårterminen på Vetlanda Alliansförsamlings bankgiro: 494-9418, glöm ej märka betalningen med deltagarens namn.

Läs mer om varför vi tar ut en medlemsavgift genom att klicka här.


Sarah Ståhlgren
Ordförande Vetlanda SAU

Just nu!

11 november, 2019
 • Däckbyte UV
  18:00 - 21:00


12 november, 2019
 • Popcorn övning
  17:15 - 18:00

  Plats: Allianskyrkan


 • UV-Scout & Mini-UV
  18:15 - 19:30


13 november, 2019
 • Bön för alla
  19:00 - 20:00


14 november, 2019
 • Konfa i Pingstkyrkan
  16:00 - 18:00


15 november, 2019
 • Tonår
  19:00 - 23:30


16 november, 2019
 • Missionsauktion
  00:00 - 23:59


  Ulf Andersson leder auktionen
  servering med lotteri försälj. 16.00-17.00
  17.00 Auktion börjar

17 november, 2019
 • Söndagsskola
  10:00 - 11:00


  Genomgång julmusikal

 • Gudstjänst
  10:00 - 12:00


  Predikan: Rut Rydberg. Organist: Cicci. Sång: Stefan, Helena och Cicci. Mötesledare: Thomas Bergdal. Omsorgsgrupp: 7. Dataansvarig: Robert . Ljudtekniker: Jörgen

 • Församlingsforum i Alliansgården
  11:00 - 12:30


  Församlingsforum i samband med kyrkfikat.
  "Hur viktig är församlingen för oss"
  Samtal och bön under ledning av Stefan Elg

 • Adventskören över
  12:30 - 13:30